İş Güvenliği

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Dost Siteler

İsg kurul görevleri

İsg kurul görevleri

Tarih 21Temmuz2010, 13:48 Editör İş Güvenliği

İş Sağlığı ve güvenliği esas olarak işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup , işveren ile işçinin birlikte etkili iletişim, eşgüdüm ve katılımla yönetilebilecek bir yapıdır. İş yerinde bulunan herkesi kapsayan bir yaklaşım, kaza ve hastalıkları önleme çalışmalarında başarıyı doğrudan etkilemektedir.
İSG KURULLARI

İş Sağlığı ve güvenliği esas olarak işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup , işveren ile işçinin  birlikte etkili iletişim, eşgüdüm ve katılımla yönetilebilecek bir yapıdır. İş yerinde bulunan herkesi kapsayan bir yaklaşım, kaza ve hastalıkları önleme çalışmalarında başarıyı doğrudan etkilemektedir.

İŞVERENİN KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU OLDUĞU KADAR, İŞÇİNİN DE İŞVERENİN BU BORCUNU YERİNE GETİREBİLMESİNE DESTEK OLMA ZORUNLULUĞU VARDIR.

İşverenin sağlık ve güvenlik risklerini etkili bir biçimde yönetme sorumluluğu olduğu kadar işçinin de verilen eğitimleri alma, oluşturulan talimatları uygulama, alınan tedbirleri koruma ve işyerlerinde gördüğü tehlikeleri bildirerek sürekli iyileşmeye katılım sağlama görevi vardır.

Sağlıklı ve güvenli işyeri oluşturmada her iki tarafın karşılıklı iletişiminin sağlanacağı, değerlendirmede bulunabileceği, faaliyetlerini programlayabileceği, ortaya çıkan problemlere çözüm bulabileceği  ve başarı seviyelerini gözden geçirebileceği bir ortam ve zemin oluşturulması gerekir ki bu zemin işyerlerinde kurulan  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUDUR.

►İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve yükümlülükleri “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik”te belirlenmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren, sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.

Madde 4 — 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmakla yükümlüdür. İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan işçilerin tamamı dikkate alınır.

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulur.

Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması için 3 şart vardır;

İş Kanunu’nun 80. maddesine göre;
•    50 ve daha fazla işçi çalıştırma,
•    Sanayiden sayılan bir işyeri olma,
•    6 aydan daha fazla süreli iş yapma

Kurul bir şarta bağlı olmak üzere 8 kişiden oluşmaktadır;
•    İşveren veya işveren vekili; kurul başkanı olacaktır.
•    İSG den sorumlu mühendis veya teknik eleman; kurul sekreteri olarak görev alacaktır.
•    Personel, sosyal işlerden veya mali ve idari işlerden sorumlu bir yönetici
•    İş yeri hekimi
•    Varsa sivil savunmadan sorumlu eleman
•    Formatör işçi
•    Sendika temsilcisi yoksa işçi temsilcisi
•    İş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi

Kurul üyelerinin seçilmesi;

Kurul üyeleri seçimle belirlenir. Kapalı ya da açık oylama yapılabilir. Kullanılacak oy sayısı, katılımcı sayısı ve adayların aldıkları oy oylamaya katılacak işçilerin görebilecekleri bir yere yazılır. En fazla oy alan asil üyeliğe ikinci olan yedek üyeliğe seçilir. Bu hususlar tutanakla tespit edilir.

İSG Kurul Üyelerine aşağıdaki eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.
•    Kurulun görev ve yetkileri,
•    İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Ulusal mevzuat ve standartlar,
•    Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
•    Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,
•    Etkili iletişim teknikleri,
•    Acil durum önlemleri,
•    Meslek hastalıkları,
•    İşyerlerine ait özel riskler.

İSG Kurulunda olması gereken üyeler

1. İşveren / işveren vekili
2. İş Güvenliğinden Sorumlu Mühendis /
3. İşyeri Hekimi
4. İdari personel
5.Sivil Savunma Uzmanı (varsa)
6.Formen, Ustabaşı veya Usta (seçilmiş olmalı)
7.Sendika işçi temsilcisi /işçilerin seçeceği
8.Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi

Şekil  – 1 İSG Kurullarının Oluşumu

Kurulun görev ve sorumlulukları;
•    İSG Prosedürü hazırlayıp yönetimin onayına sunmak
o    Prosedüre uyulup uyulmadığını izlemek
o    İzleme sonuçlarını raporlamak, Kurula taşımak
•    İSG konularında çalışanlara yol göstermek
•    İSG ile ilgili
o    Tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek
o    Önlemleri belirlemek ve işverene bildirmek   
•    İnceleme ve araştırma yaparak işveren veya vekiline vermek;
o    İş kazaları
o    Meslek hastalıkları
o    İSG ile ilgili tehlikeleri
•    İşyerlerinde;
o    İSG Eğitimlerini Planlamak
o    Eğitim programı yapmak
o    Bunları yönetime sunmak, takip etmek
•    Bakım ve onarım çalışmalarında ;
o    İSG önlemlerini planlamak
o    Önlemlere uyulduğunun denetimi
•    İşyerlerinde;
o    Doğal afetler
o    Yangın
o    Sabotaj  durumlarında önlemlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmasını kontrol etmek
•    Yıllık İSG raporunu hazırlamak
•    Geçen yıldaki çalışmaları değerlendirmek
•    Sonraki yılda yapılması gerekenleri saptamak
•    Bunları işverene sunarak yapılmasını sağlamaya çalışmak
•    4857 /83 maddesine uygun olarak işçiler tarafından gelen talepler  doğrultusunda toplanmak

İş Kanunu’nun Kurul ile ilgili hükümlerine uyulmamasının yaptırımı

İş Kanunu m. 105/2 uyarınca;

•    İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranan,
•    İş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak alınan kararları uygulamayan işveren veya işveren vekiline idari para cezası uygulanmaktadır. 

Bu haber 3359 defa okunmustur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Mevzuatlar

İsg Yönetmeliği Hakkında Yorumlar

İsg Yönetmeliği Hakkında Yorumlar Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı İs Saglıgı ve Güvenligi Genel Müdürlügü ne ANKARA 29/9/2010 Taslak is saglı...

İş Güvenliği Kanunu Taslağı hazır

İş Güvenliği Kanunu Taslağı hazır İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu...

Kırklareli İş Güvenliği

İş ile ilgili akıl hastalıkları30Nisan2010

Anahtar Kelimeler

   BU AY     ANKETLER     İş Sağlığı     SON 7 GÜN     İş Güvenliği     Ölçme ve Analizler     Risk Yönetimi     İsg Sınav Soruları     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik     Yangın planı     Sorularınızı Sorun     Asansör Periyodik Kontrol Raporu Hazırla     Dökümanlar     Çevre Mevzuatları     İsg Yönetmelik     İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi     BUGÜN     TS EN ISO 14001     İş Güvenliği Resimleri     Çalışanların periyodik muayeneleri     Afet Planı     Görmezden geldim     Bilgi Ara     Çevre Eğitimleri     Gerekli Dökümanlar     İş Güvenliği Kanunu Taslağı hazır     Taşeron Eğitimleri     İletişim     Sivil Savunma     KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ     İsg eğitimleri     Mevzuatlar     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü iş kaz     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü İş Kazası     İş Kazası Bildirim Formu     SA 8000     İsg kurul görevleri     Acil eylem planı     B Sınıfı Soruları     İlk Yardım     İşletmeler için sivil savunma planı form     Gemi İnşaa Yönetmeliği     Sabotaj planı     Yararlı bilgiler     RSS     Risk Analizi Nasıl Yapılır     C Sınıfı Soruları     Çevre     Kalite Belgeleri     Kimyasallar     HACCP     OHSAS 18001     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği     KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK  SORULARI     Bilgi     İş Güvenliği Videoları     Yangın Planı Hazırlama     Ergonomi     İş Sağlığı ve İş Güvenliği     Acil Durum Eylem Planı Hazırlama     Koruyucular     A Sınıfı Soruları     İsg Yönetmeliği Hakkında Yorumlar     Sağlık     DÜN     Sivil Savunma Planı     Yönetim Sistemi     İşkolları     Tahliye planı     Özür dilerim, sizi öldürdüm!     Yangın yönergesi     Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Kazaları     İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgileri     Sitene Ekle     Ölüm     BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI     İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları     Yangın Eğitimleri     İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları     Eğitim ve Bilinçlendirme     MAKALELER     İş Güvenliği UZMANI Yönetmeliği     TS EN ISO 9001     İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatları 


RSS Kaynağı Bayilik veren firmalar

İş Güvenliği


Web Analytics

Altyapi: MyDesign