İş Güvenliği

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Dost Siteler

KİMYASALLAR

KİMYASALLAR

Tarih 02Ağustos2010, 08:09 Editör İş Güvenliği

KiMYASALLAR
Şu anda dünyada tabii ve suni olarak 8 milyon kimyasalın varlığı bilinmektedir. Her sene bu rakama 1000 nin üzerinde yeni kimyasal eklenmekte ve yılda 400 bin tonun üzerinde
kimyasal üretilmektedir. Kimyasal maddelerle çalışan iş yerlerinde , basit bir tedbirsizlikten dolayı çıkan bir iş kazasında yalnızca bu iş yerinde çalışan işçiler deşil , aynı zamanda çevresine ve doğaya da çok büyük zararlar verebilir.
Kimyasal maddeler genellikle parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli, zararlı, korozif, tahriş edici olabilir. Katı, sıvı, gaz ve toz halde bulunabilirler.
KiMYASALLAR

Şu anda dünyada tabii ve suni olarak 8 milyon kimyasalın varlığı bilinmektedir. Her sene bu rakama 1000 nin üzerinde yeni kimyasal eklenmekte ve yılda 400 bin tonun üzerinde

kimyasal üretilmektedir. Kimyasal maddelerle çalışan iş yerlerinde , basit bir tedbirsizlikten dolayı çıkan bir iş kazasında yalnızca bu iş yerinde çalışan işçiler deşil , aynı zamanda çevresine ve doğaya da çok büyük zararlar verebilir.

Kimyasal maddeler genellikle parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli, zararlı, korozif, tahriş edici olabilir. Katı, sıvı, gaz ve toz halde bulunabilirler.

Kimyasal maddelerle yapılacak çalışmada, bir kimyasal maddenin yerine ondan daha az zararlı olup aynı işi yapan maddeyi kullanmak esastır. Ancak bu yapılamıyorsa işçiler gerekli ve yeterli eşitimden geçtikten sonra, bilimsel ve teknolojik olarak tüm güvenlik önlemleri alınarak mevzuata uygun çalışmalıdır.

GENEL TANIMLAR

Parlama Noktası : Parlayıcı sıvıların hava ile yanıcı bir karışım meydana getiren buhar

çıkardıkları, en düşük sıcaklıktır.

Yanma Noktası : Parlayıcı yada yanıcı sıvı buharının hava ile meydana getirdikleri

karışımın, alevle dokunulmaksızın kendi hallerinde yandıkları sıcaklık derecesidir.

Parlama noktası ile yanma noktası birbirinden farklı kavramlardır. Parlama noktası sıcaklığı derecesinde bulunan sıvı dıştan bir alev teması ile yanar ve parlar. Yanma noktasın sıcaklığında olan bir sıvı ise dıştan herhangi bir aleve ihtiyaç duymadan kendiliğinden tutuşur.

Parlayıcı Sıvı : Parlama noktası 38 °C den aşağıda olan sıvılar diye tanımlanmıştır.

Patlayıcılık Sınırı: Parlayıcı sıvı buharı veya gazın hava veya oksijen ile her karışımı

patlayıcı değildir. Patlayıcılık için belli bir karışım oran sınırı vardır. Bu sınıra Patlayıcılık

Sınırı denir. Örnek olarak benzen % 1.4 - 8.0 (Hacimce karışım)

Toz: Hava içersinde dağılma ve yayılma gösteren 0.5 – 150 mikron büyüklükte olan katı

parçacıklarına denir.

MAK ( maximale arbeitsplaz konzentration – müsaade edilen azamî konsantrasyon) :

Günde 8 saat çalışma üzerinden işçilerde zararlı etki yapmayan en yüksek konsantrasyondur

TLV Deşer ( Threshold Limit Values) : Eşik Deşer

TLV-TWA Deşer (Ortalama Eşik Deşeri): Günde 8 saat çalışma üzerinden işçilerde

zararlı etki görülmeden çalışılabilecek ortalama konsantrasyondur.

TLV-STEL Deşer: Her çalışma günü en fazla dört kere ve her seferinde en fazla 15 dakika

süreyle müsaade edilen konsantrasyondur.

PPM (parts per million) : genel olarak aşırlıkça milyonda bir, gazlarda hacimce milyonda

bir anlamına gelir. (cm3 / m3 )

KİMYASALIN ZARARLILIK DERECESİ ÜZERİNDEKİ FAKTÖRLER

A- Kimyasalın Özelliği

B- Ortamdaki Konsantrasyonu

C- Çalışma Süresi

D- Çalışanın Cinsiyeti

E- Çalışanın Yaşı

F- Bünyenin Hassasiyeti

KİMYASALLARIN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI

A- Solunum Sistemi: Toz, gaz, buhar, duman, sis halindeki maddelerin vücuda girişleri

genellikle solunum sistemi yolu ile olur.

B- Sindirim Sistemi: Toz ve sıvıların sindirim sistemi ile vücuda girişleri yiyecek, içecek ve

işçilerin ellerine bulaşması sonucu aşız yolu ile alınmalar yolu ile olur.

C- Deri Yolu: Çözücüler başta olmak üzere bazı toz, gaz ve buharlar deriden absorblanma

özelliğine sahiptir.

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK EMNİYET

TEDBİRLERİ

1- Binalarda Alınacak Tedbirleri:

· Kimyasal maddelerin üretildiği, işlendiği, depolandığı binalar tek katlı olmalıdır. Yanmaz

malzemeden yapılmalıdır. Dış ve yan cephelere bakan camlar patlamalarda, büyük

parçacıklar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olmalıdır.

· Binalardaki giriş kapıları, pencereleri, panjurları, havalandırma menfez kapakları belirli

basınçla dışarı açılır şekilde yapılmalıdır. Giriş çıkış kapıları mümkün olduğu kadar

büyük boyutlu, yanmaz malzemeden, kolayca dışarıya açılacak şekilde ayrı cephelerde en

az iki adet olmalıdır. Pencereler gerektiğinde dışarı çıkış için kullanılmak üzere demir

parmaklıksız ve kafessiz olmalıdır.

· Binaların ısınması, radyatörlerle, tespit edilen sıcaklığı geçmeyecek şekilde otomatik

termostatla ayarlanarak yapılmalıdır.

· Parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışan iş yeri binalarında elektrik tesisatı, aydınlatma

armatürleri, sigorta tevzi panoları, elektrik motorları alev geçirmez tipte olmalıdır.

· Binaların madeni aksamları, çatıları, depoları, makineleri ve boru donanımları

topraklanmalıdır.

· Statik elektrik birikmelerine karşı gerekli yerlere, statik elektrik yük gidericileri veya

nötralizatörler konulmalıdır.

· Havalandırma tertibatı yeterli olmalıdır.

· Parlayıcı sıvıların konulduğu yer üstü depolarının etrafı uygun güvenlik duvarı ile

çevrilmelidir. Bu depolarda uzaktan kumandalı, içindeki maddeye uygun yangın

söndürme tesisatı yapılmalıdır. Parlayıcı olmayan diğer tehlikeli sıvıların bulunduğu

depoların etrafına drenaj kanalları ile çevreleyip bu kanallar depo hacmine eşit hacimde

bir toplama çukuruna başlanmalıdır.

· Enerji kabloları, mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel yerlerde zırhlı kablo içine

alınmalıdır.

· Telekomünikasyon kabloları da dahil, bütün yer altı kabloları en az 50 cm derinliğe

konmalıdır.

İŞ YERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

· İş yerlerinin güvenlik alanı içersinde sigara içilmesi kibrit, çakmak, kızgın akkor

halindeki cisimler ile parlayabilecek her türlü maddenin taşınması veya kullanılması

yasaktır. Uyarıcı levhalar görülebilecek yerlere ve giriş kapılarına asılmalıdır.

· Yapılan işin özelliğine göre etkili olabilecek tipte ve yeterli sayıda söndürme cihazı

bulundurulacaktır.

· şş yerinde yapılan işin özelliğine göre yeteri kadar kum ve su kovası ile yanmaz örtüler

bulundurulacaktır.

· Toz ve parça halinde kömür,yaş, herhangi bir parlayıcı madde bulaşmış kırpıntı, paçavra,

pamuk, üstübü veya kendiliğinden tutuşabilecek bütün maddeler işyerinde

bulundurulmayacaktır.

· Güvenlik duşu ve göz yıkama fıskiyesi için özel yerler olmalıdır.

· Özel güvenlik tesis ve cihazlarının iyi durumda olduklarını daima kontrol ediniz. ( Göz

yıkama şişeleri, duşlar)

· İş yerinde , genel havalandırma sistemlerinin yanında çalışmaların yapıldığı seviyede,

metal tozu, dumanı, buharı etkili ve yeterli havalandırma sistemleri ile uzaklaştırılmalıdır.

· İş yeri havasında sürekli ölçümler yapılarak kimyasal taneciklerin belirli miktarın üzerine

çıkması önlenmelidir.

· Çalışılan bölgede , yeme, içme yapılmamalıdır. Sigara içilmemelidir. El, yüz, aşız

temizliğine çok dikkat edilmeli her yemekten önce ve her vardiya sonrası eller bol sıcak

su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.

· Uygun, özel kişisel korunma malzemeleri, koruyucu gözlük veya yüz siperliği, iş elbisesi,

lastik eldiven, lastik çizme, maske, solunum araçlarının işçiler tarafından kullanılması

sağlanmalıdır.

· Kimyevi maddelerin içeri girmemesi için pantolon paçaları çizmelerin üzerinde olmalıdır.

· Solunum sistemi ve cilt hastalığı bulunan kimseler, kimyasal maddelerle ilgili işlerde

çalıştırılmamalıdır.

· Tahriş edici sıvıları balonlardan ve benzeri kaplardan boşaltılırken özel kipler veya

boşaltma araçları kullanılmalıdır.

· Asla suyu kimyasal maddeye dökmeyiniz.

· Özellikle tahriş edici kimyasal madde kapları hiçbir zaman güneş altında veya ısı kaynağı

yakınında bırakılmamalı ve depo edilmemelidir.

· Kimyasal kaplar üzerindeki üretici firma ikazlarına dikkat edilmelidir.

· Kimyasal maddeler hiçbir zaman pis su tesisatına ve kanalizasyona dökülmemelidir.

KşMYASAL ETMENLER şÇşN şLK YARDIM

Kimyasal Yanık : Deri ile teması halinde yanık yapabilecek pek çok kimyasal madde vardır.

Kimyasal yanıklar acil yardım gerektirirş

Kimyasal yanışı olan hastaya ilk yardım:

1- Akan su ile kimyasal madde bulaşan yer yıkanır. Hafifçe akan bir su ile en az 20 dakika

yıkayın. Sert ve basınçlı akan sudan kaçının. Kimyasal bulaşan elbise ve takıları çıkartın.

2- Acil olarak saşlık merkezinden ambulans isteyin, durumu sakince saşlık personeline

anlatın.

3- Geç reaksiyon durumları için hastayı izleyin.

4- Göze bulaşmış ise gözü akan su ile yıkayın.

Duman Yutulması: Duman nefes borusunu rahatsız edebilir veya zarar verebilir. Duman

gözlere de rahatsızlık verebilir.

Yapılacak ilk yardım:

1- Hasta emniyetli bir alana götürün.

2- Nefes alma ve dolaşım kontrol edin.

3- Hasta yarım oturtma veya dayanma pozisyonuna getirin.

4- Acil olarak saşlık merkezinden ambulans isteyin, durumu sakince saşlık personeline

anlatın.

Kimyasal Çalışmalarda Kullanılan Kartuş Cinsleri ve Kodları

şşaret

Harfi

şşaret

Rengi

Depoda Bekleme

Süresi (Miyadı)

Kullanıldışı Yerler

A Kahve 5 yıl Organik Buharlar, Çözücü Maddeler, Asit Gazları

B 4 yıl Mavi Asit, Böceklerle Mücadelede Kullanılan Tahriş

Edici Mavi Asit, Kükürtlü Hidrojen, arsenikli Hidrojen

ve fosforlu Hidrojen, yanıcı Gazlardan Çıkan Zararlı

Maddeler ( Karbonik Asitler Hariç)

CO Siyah

Halka

4 yıl Karbon Monoksit ( CO )

E Sarı 3 yıl Kükürtdioksit – SO2

K Yeşil 3 yıl Amonyak- NH3

 


Bu haber 10516 defa okunmustur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Sağlık

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) açtığı dava sonucunda sürekli iş göremezlik geliri bağlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) açtığı dava sonucunda sürekli iş göremezlik geliri bağlandı. İstanbul'da, sigortasız çalıştırıldığı kot taşlama atölyesinde meslek hastalığı "silikozis" e yakalanan işçiye ...

PSİKOSOSYAL TEHLİKELER, RİSKLER SAĞLIK ETKİLERİ VE KORUNMA YOLLARI

PSİKOSOSYAL TEHLİKELER, RİSKLER SAĞLIK ETKİLERİ VE KORUNMA YOLLARI Mesleki tehlikeler ve stres Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal ..

Kırklareli İş Güvenliği

İş ile ilgili akıl hastalıkları30Nisan2010

Anahtar Kelimeler

   BU AY     ANKETLER     İş Sağlığı     SON 7 GÜN     İş Güvenliği     Ölçme ve Analizler     Risk Yönetimi     İsg Sınav Soruları     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik     Yangın planı     Sorularınızı Sorun     Asansör Periyodik Kontrol Raporu Hazırla     Dökümanlar     Çevre Mevzuatları     İsg Yönetmelik     İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi     BUGÜN     TS EN ISO 14001     İş Güvenliği Resimleri     Çalışanların periyodik muayeneleri     Afet Planı     Görmezden geldim     Bilgi Ara     Çevre Eğitimleri     Gerekli Dökümanlar     İş Güvenliği Kanunu Taslağı hazır     Taşeron Eğitimleri     İletişim     Sivil Savunma     KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ     İsg eğitimleri     Mevzuatlar     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü iş kaz     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü İş Kazası     İş Kazası Bildirim Formu     SA 8000     İsg kurul görevleri     Acil eylem planı     B Sınıfı Soruları     İlk Yardım     İşletmeler için sivil savunma planı form     Gemi İnşaa Yönetmeliği     Sabotaj planı     Yararlı bilgiler     RSS     Risk Analizi Nasıl Yapılır     C Sınıfı Soruları     Çevre     Kalite Belgeleri     Kimyasallar     HACCP     OHSAS 18001     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği     KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK  SORULARI     Bilgi     İş Güvenliği Videoları     Yangın Planı Hazırlama     Ergonomi     İş Sağlığı ve İş Güvenliği     Acil Durum Eylem Planı Hazırlama     Koruyucular     A Sınıfı Soruları     İsg Yönetmeliği Hakkında Yorumlar     Sağlık     DÜN     Sivil Savunma Planı     Yönetim Sistemi     İşkolları     Tahliye planı     Özür dilerim, sizi öldürdüm!     Yangın yönergesi     Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Kazaları     İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgileri     Sitene Ekle     Ölüm     BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI     İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları     Yangın Eğitimleri     İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları     Eğitim ve Bilinçlendirme     MAKALELER     İş Güvenliği UZMANI Yönetmeliği     TS EN ISO 9001     İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatları 


RSS Kaynağı Bayilik veren firmalar

İş Güvenliği


Web Analytics

Altyapi: MyDesign