İş Güvenliği

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Dost Siteler

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

Tarih 14Mayıs2010, 01:12 Editör

Zararlı veya toksik olarak tanımlama
Mikroorganizmalar veya enfeksiyöz etmenler
Tarım işçileri
Sağlık çalışanları
Laboratuvar çalışanları
BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ
TANIMLAMA
–    Zararlı veya toksik olarak tanımlama
–    Mikroorganizmalar veya enfeksiyöz etmenler
–    Tarım işçileri
–    Sağlık çalışanları
–    Laboratuvar çalışanları  

MESLEKİ BİYOLOJİK RİSKLERE MARUZ KALINAN SEKTÖRLER
•    Tarım         Ürünün yetiştirilmesi ve hasadı,
•                              Hayvancılık, Ormancılık,  Balıkçılık    
•    Tarım ürünleri      Gıda paketleme
•                              Depolama: tahıl siloları, tütün ve diğerleri
•                              Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi
•                              Tekstil fabrikaları
•                              Ağaç işleme: marangozhaneler    
•                              Laboratuvar hayvanlarının bakımı        
•    Sağlık bakımı         Hasta bakımı: tıbbi ve dental    
•    Kişisel bakım         Saç bakımı, vücut bakımı    
•    Biyoteknoloji         Üretim işlemleri
•    Farmasötik         
•    Klinik ve araştırma lab        
•    Günlük bakım merkezleri        
•    Bina onarımı         
•    Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi        
Endüstriyel atıkların yok edilmesi    
MİKROORGANİZMALAR
•    Bakteriler
•     Virüsler
•     Mantarlar
•     Protozoalar
MİKROORGANİZMALAR
•                           Enf    Enf-zoonoz    Alerjik       Sol. Toksin         Karsinojen    
•    Virüsler       X      X                    
•    Bakteriler                                 
•    Rickettsiae          X                    
•    Chlamydiae          X                    
•    Spiral bak.          X                    
•    Gr- bakteri       X      X       X         X            
•    Gr+ kok              X       X                
•    Sporlu basil          X       X         X            
•    Mikobakteri       X      X                    
•    Aktinomiset               X                
•    Mantarlar                            
•    Küf mantar       X           X                          X    
•    Dermatofit       X       X       X                
•    Endoj. maya       X                        
•    Buğday par.                  X                
•    Mantar               X                
•    Diğer                               
              Likenler               X        
MİKROORGANİZMALARIN KAYNAKLARI
•    Çeşitli substratların mikrobiyal ayrışması      Küf mantarı- hipersensitif pnömoni
•    Çevrenin belirli tipleriyle ilişkili olanlar           Sudaki bakteriler
•    Belirli bir patojen barındıran enfekte kişilerden kaynaklananlar                          Tbc
BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNE MARUZİYET
•    Hastane çalışanları: HIV, Hepatit B, Herpes virüs, Rubella ve Tbc.
•    Tarım sektöründe çalışanlar:Kr. Bronşit, astım, hipersensitif pnömoni, organik toz sendromu,  KOAH, konjunktivit, rinit, alerjik dermatit.
KORUMA-ÖNLEME
•    Mikroorganizmaların kontrolünde; Epidemiyolojinin temel ilkeleri ve enfeksiyon hastalıklarının yayılımını kavrama esastır.
•    Biyolojik risk etmenlerine bağlı meslek hastalıklarının tanısında; çalışanların işe giriş ve aralıklı kontrol muayenelerinin düzenli ve sistematik olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKİ
•    Biyolojik riskler, tarihsel süreçte ilk kez sağlık çalışanında
•    En büyük risk; hastane ve araştırma merkezlerinde çalışanlar için söz konusu.
•    Riskin büyük olmasının nedenleri                                - Hastane ve tıbbi araştırma merkezlerinde ciddi tehlikelere karşın sağlık ve güvenlik kurallarının ihmali                                                                               - Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan iyonize radyasyon, sitostatik ilaçlar, anestetik gazlar gibi yeni teknik ve ilaçların sonradan çıkan yan etkileri
ENFEKSİYON ZİNCİRİ
•    Enfeksiyon Etkeni: patojenite- virülans
•    Bulaşma Yolları: Temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve vektörler.
•    Duyarlı Kişi (Konakçı)
•    Çevre etmeni: Isı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SIK GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR
•    Bakteriyel Enfeksiyonlar: Tüberküloz, Menengokoksik Menenjit, Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları, Lejyoner Hastalığı, Difteri, Boğmaca.
•    Viral Enfeksiyonlar: Hepatit-B, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları.
•    Diğerleri: Histoplazmosis vb.
GENEL ÖNLEMLER
•    Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması,
•    Personel eğitimi,
•    Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi,
•    Laboratuvar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu,
•    Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri,
•    Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem,
•    Aktif immünizasyon.    
DUYARLI KİŞİYİ TANIMA VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
•    Risk        Tanıma Yöntemi                  Önlem
•    Hepatit-B    Serolojik testler            Aşılanma    
•    Tüberküloz    PPD -Akciğer grafisi    İzleme-profilaksi-tedavi-aşı
•    Kızamıkçık    Serolojik testler             Aşılanma    
•    Tetanos    Öykü alma            Aşılanma    
•    Difteri    Öykü alma            Aşılanma    
•    Kabakulak    Serolojik testler            Aşılanma    
•    Kızamık    Serolojik testler            Aşılanma    
•    Influenza    İmmün durum ve yaş         Aşılanma
•    Mengkok Enf.Temas                Kemoproflaksi
•    Polio        Serolojik testler            Aşılanma    
KAN VE VÜCUT SIVILARI İZOLASYONU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
               Hastalık                                        İzolasyon Koşulları    
              Hepatit-B                      Kirlenme olasılığı varsa önlük    
•    Hepatit-C                      Temas varsa eldiven    
•    EBYS                                    El yıkama    
•    Leptospirosis                                Kontamine eşyanın yok edilmesi
•    Sıtma                                    İğne batmasına önlem    
               Frengi                                    Kanın hipokloritle silinmesi

LABORATUVARLARDA GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
•    Ağızla pipet kullanılması yasağı,    
•    Pipetle çalışırken baloncuk oluşmasına dikkat edilmesi,
•    Pipet yerine iğne ve şırınga kullanılmaması,    
•    Özelerin kullanılmadan önce soğutulması,    
•    Tüp kapakları açıldığında tüp ağzının alkollü bez ile örtülmesi,    
•    Tüm tehlikeli işlemlerin “Biyolojik Güvenlik Kabini”nde yapılması,    
•    Santrifüj işleminin iyi havalandırılan bir odada yapılması, sağlam plastik tüp kullanılması,    
•    Parenteral enjeksiyon ve aspirasyonun iğnesi kilitlenen enjektörle yapılması, iğne enjektörden ayrılırken alkollü bezle tutulması,    
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (DEVAM)
•    Kullanılmış iğne ve enjektörlerin doğruca dar ağızlı sağlam kaplara atılması,     
•    Tüm kontamine materyalin atılmadan önce otoklavdan geçirilmesi,    
•    Tüm kontamine cam ve pipetlerin otoklava gitmeden önce dezenfektanlı kaplarda toplanması,    
•    Laboratuvarlarda yemek, içmek ve sigara içmenin yasaklanması,    
•    Çıkarken ellerin yıkanması, önlüklerin laboratuvarlarda bırakılması,    
•    Serum veya örnek saklanan buzdolabında yiyecek bulunmaması.    
HEPATİT-B
•    Etken: Bir DNA virüsüdür.
•    Epidemiyoloji: Kanla sık teması olanlar, homoseksüeller, iv- yolu kullanan ilaç bağımlıları, taşıyıcı anne bebekleri, huzurevi, düşkünler yurdu vb. yerlerde yaşayanlar daha çok risk altında
•    Bulaşma: Kan ve kan ürünleri ile temas, cinsel ilişki.
KLİNİK
•    Akut enfeksiyonda %90 sarılık gelişmez.
•    %10 kronikleşme olasılığı var.
•    Kronik aktif hepatit- Siroz, Hepatoselluler karsinoma riski
•    Tanı: -Serum ALT ve AST düzeylerinin yükselmesi              -Virüse ait serolojik işaretler
•    Tedavi: Akut dönemde özgün bir tedavisi yok.            Kr. aktif hepatit: bazı koşullarda alfa interferon tedavisi
•    Korunma:    -Kaynak ve bulaşma yollarına yönelik                                            -Sağlam insanlara yönelik                              
•    AŞI ŞEMASI = 0.,1. ve 6. aylarda 20 mg İ.M.
EDİNSEL BAĞIŞIKLIK YETERSİZLİĞİ SENDROMU (EBYS) ( AIDS)
•    Etken: İnsan bağışıklık yetersizliği virüsü (Human Immun Deficiency Virüs- HIV)
•    Bulaşma yolları ve risk altındaki gruplar Hepatit-B gibi
•    Sağlık çalışanları için Hepatit-B’ye göre daha küçük risk
•    Tanı: Serumda virüse karşı antikor gösterilmesi
•    Tedavi: Özgün bir tedavi yöntemi yoktur.
•    Korunma: -Henüz etkin bir aşı geliştirilememiştir.                                      -Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklara karşı alınacak önlemler çerçevesinde.
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
10 Haziran 2004 tarihli, 25488 sayılı R.G.
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç
    Madde 1 – Bu Yönetmelik, işçilerin biyolojik etkenlere maruziyetten kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
    Kapsam
    Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde işçilerin yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işlerde uygulanır.
    Dayanak
    Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine dayanılarak  hazırlanmıştır.
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
    Madde 4 –
    a) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitlerini,
    b) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı,
    c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesini,
YÖNETMELİK
Tanımlar
Madde 4 –
•    Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre:
    Grup 1: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.
    Grup 2: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler.
    Grup 3: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler.
    Grup 4 : İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler
YÖNETMELİK
Bakanlığa Bildirim
Madde 15-
a) İlk kez kullanımında ön bildirimi gerekenler:
•    Grup 2 biyolojik etkenler
•    Grup 3 biyolojik etkenler
•    Grup 4 biyolojik etkenler
   Bu bildirim işin başlamasından en az 30 gün önce yapılır.
YÖNETMELİK
Sağlık Gözetimi
Madde 16-
a) İşveren her işçinin;
    çalışmalara başlamadan önce,
    düzenli aralıklarla,
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Risk değerlendirmesi
c) Kişisel tıbbi kayıtlar maruziyetin son bulmasından sonra en az 10 yıl süre ile saklanır.

Dr. Buhara Önal


Bu haber 20814 defa okunmustur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Risk Yönetimi

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk değerlendirme örnek rapor formu...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ Part 7

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ Part 7 37) Dekovil ve tramvay yolu inşaat ve tamiratı 38) Bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkımı işleri ...

Kırklareli İş Güvenliği

İş ile ilgili akıl hastalıkları30Nisan2010

Anahtar Kelimeler

   BU AY     ANKETLER     İş Sağlığı     SON 7 GÜN     İş Güvenliği     Ölçme ve Analizler     Risk Yönetimi     İsg Sınav Soruları     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik     Yangın planı     Sorularınızı Sorun     Asansör Periyodik Kontrol Raporu Hazırla     Dökümanlar     Çevre Mevzuatları     İsg Yönetmelik     İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi     BUGÜN     TS EN ISO 14001     İş Güvenliği Resimleri     Çalışanların periyodik muayeneleri     Afet Planı     Görmezden geldim     Bilgi Ara     Çevre Eğitimleri     Gerekli Dökümanlar     İş Güvenliği Kanunu Taslağı hazır     Taşeron Eğitimleri     İletişim     Sivil Savunma     KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ     İsg eğitimleri     Mevzuatlar     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü iş kaz     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü İş Kazası     İş Kazası Bildirim Formu     SA 8000     İsg kurul görevleri     Acil eylem planı     B Sınıfı Soruları     İlk Yardım     İşletmeler için sivil savunma planı form     Gemi İnşaa Yönetmeliği     Sabotaj planı     Yararlı bilgiler     RSS     Risk Analizi Nasıl Yapılır     C Sınıfı Soruları     Çevre     Kalite Belgeleri     Kimyasallar     HACCP     OHSAS 18001     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği     KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK  SORULARI     Bilgi     İş Güvenliği Videoları     Yangın Planı Hazırlama     Ergonomi     İş Sağlığı ve İş Güvenliği     Acil Durum Eylem Planı Hazırlama     Koruyucular     A Sınıfı Soruları     İsg Yönetmeliği Hakkında Yorumlar     Sağlık     DÜN     Sivil Savunma Planı     Yönetim Sistemi     İşkolları     Tahliye planı     Özür dilerim, sizi öldürdüm!     Yangın yönergesi     Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Kazaları     İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgileri     Sitene Ekle     Ölüm     BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI     İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları     Yangın Eğitimleri     İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları     Eğitim ve Bilinçlendirme     MAKALELER     İş Güvenliği UZMANI Yönetmeliği     TS EN ISO 9001     İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatları 


RSS Kaynağı Bayilik veren firmalar

İş Güvenliği


Web Analytics

Altyapi: MyDesign