İş Güvenliği

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Dost Siteler

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tarih 19Mayıs2010, 05:54 Editör

Kaynak yapılması sırasında kaynağın cinsine bağlı olarak 5000-6000 C dereceye kadar sıcaklıklar oluşur. Bu sıcaklıklar nedeni ile yapılan kaynak çeşidi,,kaynak edilen metal cinsi ile koruyucu gazların cinsine ve elektrot cinslerine göre değişken olmak üzere kaynak esnasında çalışma ortamına çok değişik gaz, toz ve dumanlar yayılır.
AMAÇ  
Metal imalat sanayindeki gelişmelere paralel olarak kaynak işleri yoğunluğu ve çeşitliliği son yıllarda giderek artmaktadır. Buna paralel olarak da kaynak işlerinde çalışan sayısı  artmaktadır. Özellikle kalifiye eleman eksikliği nedeniyle kaynak işleri deneme-yanılma sistemi ile herkes tarafından yapılmaya başlanmış, bunun sonucunda da son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamıştır.
Kaynak:
"iki metalin moleküler düzeyde  birleşmesidir." yada “iki metalin sıcak  yada basınç altında metallurjik şartlarda birleştirilmesi”olarak tanımlanabilir.

KAYNAK ÇEŞİTLERİ
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaynak yöntemleri ve kullanılan enerji sistemleri de oldukça çeşitlenmiştir. Ancak, bugün en yaygın olarak, kaynakta elektrik enerjisi, yanıcı gazlar ve oksijen kullanılmaktadır. Halen kullanılan kaynak çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz;
1-İki metalin ısıtılıp dövülerek birleştirilmesi: Eskiden sıcak demircilerin yaygın olarak uyguladıkları yöntemdir. Demirciler, iki metal arasına, prinç parçaları koyarak, bağlanmayı hızlandırırlar.  Artık bu yöntem hemen hemen terk edilmiştir.

2-Dikişli kaynak: Halen bakırcıların dövme bakır kaplarda uyguladıkları yöntemdir. Bu yöntem de unutulmaya yüz tutmuştur. Kaynak yapılacak iki parçanın ağız kısımları belli aralıklarla bir miktar kesilip parçalar birbirine kenetlendikten sonra ısıtılıp dövülmek suretiyle kaynama sağlanır.

3-Basınç altında birleştirme: İki metal parçanın yüksek basınç altında birleştirilme  yöntemidir.

4-Isıtılıp basınç altında birleştirme: Kaynak yapılacak iki metal parçanın kaynak yapılacak uçları ısıtıldıktan sonra basınç altında birleştirilmesi yöntemidir.

5-Sürtünme sonucu ısınan parçaların basınç altında birleştirilmesi: Kaynak yapılacak iki parçadan birisi sabit tutulup, diğer parça hızla döndürülüp birleşecek yüzeyler birbirine temas ettirilir. Bu anda meydana gelen ısınmanın etkisiyle ve uygulanan basınçla iki metalin birbirine kaynaması sağlanır.

6-Basınçla püskürtme: Yumuşak metallerin, diğer metal veya plastik üzerine basınçla püskürtülerek kaplanması işlemi de bir tür kaynak yöntemidir. (Alüminyum, çinko gibi metaller bu kaplama işleminde kullanılmaktadır.

7-Elektrik ark kaynakları: Özel olarak imal edilmiş düşük voltajlı yüksek ampere sahip makinelerde yapılmaktadır. Alternatif akımı doğrudan kullananlar ve doğru akım jeneratörleriyle alternatif  akımı doğru akıma çeviren tipleri de mevcuttur. Bunlar da şu alt gruplara ayrılırlar;

a. Örtülü elektrik ark kaynakları: Kaynak işleminde kullanılan elektrot çubuklarının üzeri örtü maddeleriyle kaplanmış durumdadır. Bu örtü maddesinin görevi; Kaynak sırasında oluşan ısı ile yanarak, kaynak dikişi üzerinde kabuk oluşturmak,oluşan gaz örtüsü ile de, kaynak dikişi içinde oksijen moleküllerinin kalarak iç oksitlenmeye neden olmasını önlemektir. Elektrotlar kaynak yapılacak metalin cinsine ve kalınlığına göre çok çeşitli olarak üretilmişlerdir.   
b. Gaz altı kaynakları: Bu  tip   kaynakta  çıplak  elektrot  ve  örtü amaçlı  inert  gazlar kullanılır. İnert gazın kullanım amacı, örtülü elektrotlarda olduğu gibi kaynak dikişi içinde O2  molekülünün kalmasını önlemektir. Gaz altı kaynaklarında Argon,  Helyum, karbondioksit  ve bunların karışımlarından oluşan gazlar kullanılır. Bu kaynak tipi de kullanılan elektrotun türüne göre alt gruplara ayrılır;
1- Eriyen elektrotla gaz altı kaynağı (MİG)-(MAG):
MİG: Metal İnert Gaz altı kaynağı (Metal soygaz), MAG: Metal aktif gaz altı kaynağı, (Argon, Karbondioksit)
Gaz perdeli metal ark kaynağında, elektrot erir ve dalga, dalga kaynak maddesi oluşturur.
2-Tungsten İnert  Gaz altı kaynağı (TİG): Gaz perdeli Tungsten ark kaynağında elektrot erimez ve dolgu metali olarak kullanılmaz. İki metalin eriyerek birbirine karışması sonucu kaynak işlemi meydana gelir.
c. Toz altı kaynağı: Grafit veya benzeri yanmayan malzeme kaynak elektrotunun kaynak yapılacak bölge ile temas ettiği noktaya akıtılarak kaynak yapılan nokta üzerinde bir örtü oluşturma esasına dayanır. Çevreye ışık ve ısı yayılması önlenmiş olur. Aynı zamanda kaynak yapılan noktanın hava ile temasını kestiği için kaynak içi oksitlenme önlenmiş olur.

8-Direnç Kaynakları: Basınç, elektrik akımı, iş parçasının direnci ve kaynak yapılacak noktanın ısınması prensibine  dayanır. En yaygın olarak kullanılan türleri şunlardır.
              -  Nokta veya punta kaynağı.
   -  Dikişli direnç kaynağı ( Boru kaynakları).
   - Projeksiyon direnç kaynağı( aynı anda birden fazla noktadan kaynak yapmayı sağlayan sistem).

9-Oksijen- Gaz Kaynakları: Oksijen iki yanıcı gaz karışımının yakılarak metal parçalarının ısıtılması sonucu yayılan kaynak tipidir. Kullanılan yanıcı gaz türlerine göre isimlendirilirler(genel olarakta oksijen kaynağı olarak isimlendirilirler).
•    Oksi-Asetlen gaz kaynağı.
•    Oksi-Hidrojen gaz kaynağı.
•    Oksi-LPG.
•    Oksi-Doğalgaz.
     
10- Özel Kaynaklar:
a-Elektron beum (ışın): Vakum altında ve tamamen kapalı sistem içinde yapılır. Elektron,  tabancasından çıkan elektronlar,doğrudan  iş parçası  üzerine gönderilerek yapılır.                  
b-Füzyon(stud= çivi) kaynağı: Kaynak yapılacak iki parça arasında meydana gelen ark sonucu parçalar üzerine basınç uygulanılarak gerçekleştirilen bir kaynak türüdür. İşlem kapalı sistem içinde gerçekleştirilir.
c-Ultrasonik kaynak:Yüksek frekanslı ses dalgaları ile yapılır.
d-Lazer kaynağı:Lazer ışını kullanılarak yapılır.
e-Plazma kaynağı:
11- Plastik Kaynakları: PVC boru ve plastik parçalar sıcak hava üflemeli torçlar ile ergitilerek iki plastik parça birbirine kaynatılır.Bu ısıtma işlemi elektrikli resistanslar ile sağlanarak basınç ile birleştirme yöntemi de mevcuttur.

KESME ÇEŞİTLERİ

1-Oksi-Gaz ile kesme :Oksijen ve yanıcı gaz karışımının torç (şaluma )da yakılarak elde edilen ısı ile metallerin istenilen şekilde kesilmesi yöntemidir.
Kullanılan yanıcı gaz çeşitlerine göre;
a-Oksi-Fuel gaz (petrol gazı).
b-Oksi-Asetilen.
c-Oksi -Doğal gaz .   
d-Oksi-Propan (LPG).
e-Oksi-Hidrojen.

2-Elektrik Arkıyla Kesme:
a-Hava Karbon ark kesme .
b-Karbon ark kesme.
c-TİG Kesme.
d-Gaz metal ark kesme.
e-Metal ark kesme.
f-Plazma ark kesme.

3-Lazer ile kesme:

4-Elektron beam (ışını)ile kesme:


A--KAYNAK  VE KESME  İŞLERİNDE; KULLANILAN  ENERJİ TÜRÜNE GÖRE, ALINMASI GEREKEN İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ:


I.OKSİJEN-GAZ KAYNAK  TAKIMLARI:

İşlem sırasında,yakıt olarak oksijen ile asetilen,doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen ve propan ( petrol gazı ) gibi gazlar dan biri kullanılarak yapılan kaynak ve kesmelerdir.
ENDÜSTRİYEL GAZLAR VE BASINÇLI GAZ TÜPLERİ
YANICI GAZLAR:Tüplerde valf ağzı sol vida dişlidir. Saat ibresinin ters yönünde sıkıştırılır.
ASETİLEN (C2H2), Renksiz, havadan hafif, zehirli olmayan bir gazdır. Sarımsağa benzer kokusu vardır. Sistemde bakır,%70 bakır alaşımlı malzeme gümüş ve cıva asla kullanılmamalıdır.
SPG (LPG)
HİDROJEN
YAKICI GAZLAR: Tüplerde valf ağzı sağ vida dişlidir. Saat ibresi yönünde sıkıştırılır.
OKSİJEN (O2): Havadan biraz ağır, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır.
KORUYUCU GAZLAR:
ARGON (Ar): Argon havadan ağırdır. Saf Azot ve Argonu 3 kez solumak öldürebilir.
HELYUM ,
KARBONDİKSİT veya Mix gazlar( Argon- Helyum,Argon -Karbondioksit v.b.)
TÜPLERDE  HORTUMLAR  VE  KAYNAK TAKIMINDA  ALINACAK ALINACAK ÖNLEMLER:

Tüpler TS 1519 ve TS 11169 standartlarına uygun olmalıdır.
Tüpler özellikle asetilen tüpleri için dolum yapan firmaca bir sicil kartı tutularak boş,asetonlu ağırlıkları ile toplam asetilen basılmış ağırlıklarını bu karta işleyeceklerdir.
Periyodik kontroller mutlaka zamanında yapılmış tüpler kullanılmalıdır.(TS7450-1994)
Oksijen (yakıcı gaz) ve yanıcı gaz tüplerinin başlıkları, birbirine takılamadığı gibi başka tür gaz tüplerine de uygun olmamalıdır.
Manometreler (basınç göstergeleri) çalışır durumda bulunmalı,üzerlerinde işletme basınçları kırmızı renkle işaretlenmiş olmalıdır.
Regülatörler Arızalı olan regülatörler kullanılmayacak  sadece tüpe ve gazın cinsine uygun regülatörler kullanılacaktır.
Hortumla, şaluma ve tüp bağlantıları kelepçe ile yapılmalı, bağlamada tel kullanılmamalıdır.
Gaz hortumları ile şaluma veya tüpler arasında alevin geri tepmesini  önleyici çek valf bulunmalıdır.

Alev-Gaz Geri Tepme Emniyet ve Çek-valfleri

Alev Geri Tepmesi  ( Flashback):
Sürekli geri yanma ile gaz geri tepmesinin beraber meydana  gelmesidir. En büyük tehlike, alevin yanıcı gaz tüpüne kadar ulaşmasıdır. Bu olay, genellikle, gaz geri akışının fark edilemediği durumlarda, şalomada alevin tutuşturulmasıyla birlikte oluşan bir geri yanma sonucunda oluşur. Alev geri tepmesi oluştuğu zaman, büyük ihtimalle yanıcı gaz hortumu patlar ve ciddi kazalara sebep olur.
Alev geri tepmesini önleme araçları:
Alev geri tepmesini önleyen araçlar alev geri tepme emniyet valfleridir. (Flashback arrestor).
Emniyet valfleri alev tutucu bir sistem ile çek-valfin bileşimidir.
Gaz girişine konan bir çek-valf vasıtası ile herhangi bir gaz geri akışı önlenir. Normal  koşullarda gelen gaz hassas yayı iterek sistemden geçer ve şalomaya ulaşır .Herhangi bir şekilde oluşan gaz geri tepmesi hassas yayı ters yönde iterek gaz akışını her iki yönde de keser.
İkinci önlem olarak alev tutucu sistem kullanılır. Bu sistem sıkıştırılmış bir yayın yaklaşık 80 °C da ergiyen bir lehim malzemesi ile sabitlenmesi ve bunun çevresine de sinterlenmiş paslanmaz çelik tozunun konulması ile oluşturulmuştur. Alev geri tepmesi durumunda lehim ergiyerek sıkıştırılmış yayı serbest bırakır ve bu yay çek-valfe vurarak gaz geçişini kapatır. Alev ise aynı asetilen tüpündeki poröz madde gibi davranan sinterlenmiş çelik tozu tarafından söndürülür. 2 tipi bulunmaktadır:
1-Şalome gaz girişine takılan emniyet valfi:
Bir ucu hortuma, diğer ucu ise şaloma girişine takılır. Genellik1e lehimle sabitlenmiş alev tutucu kullanıldığı için alev geri tepmesi sonucu bir daha kullanılamazlar ve değiştirilmeleri gerekir. Sadece gazın geri tepmesi ise içeride hasara neden olmaz, valf tekrar kullanılabilir.


 

2-Regülatör çıkışına bağlanan emniyet valfi:
Regülatör çıkışına hortumdan önce takılır ve alev geri tepmelerinde sistem tekrar kurulabilir.

Çatlak, kırık ve ekli hortumlar kullanılmamalıdır.
Asetilen gazı iletim hatlarında,bakır boru ve bakır’dan yapılmış parça ve aksam kullanılmamalıdır.
Gaz hortumları,periyodik olarak kontrol edilmeli,kaynak sırasında sıcak metal parçalarından uzak tutulmalı,mümkünse kaynak yapılacak bölgeye havadan asılı olarak getirilmeli,kullanılmadığı zamanlarda takım arabasında toplanmış olarak bulundurulmalıdır.
Tüp vanaları,yağlı el  ile açılıp kapatılmamalıdır.
Tüpler  takım arabasında bağlı olarak bulundurulmalı ve taşınmalıdır.   
Tüpler  sabit bir yerde bulunduruluyor ise, dik ve bağlı olmalıdır.   
Tüpler  ayrı renkte boyanmış olmalıdır.
Boş  ve dolu tüplerin koruyucu başlıkları daima takılı olmalıdır.
   
TÜPLERİN DEPOLANMASI VE TAŞINMASINDA  ALINACAK ÖNLEMLER:
1 –Tüpler, doğrudan güneş ışığından, ısı radyasyonuna ve direk ısınmalara karşı korunacak şekilde, sundurma altında ve çevre emniyeti sağlanmış uygun alanlarda depolanmalıdır.
2 –    Yanıcı  ve yakıcı gaz tüpleri ayrı bölmelerde depolanacağı gibi boş ve dolu tüpler ayrı bölümlerde depolanmalıdır.
       Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde  ateş ve ateşli maddeler bulundurulması yasaklanacaktır.
3 –    Tüpler bu depolarda dik, koruyucu başlıkları takılı ve bağlı olarak bulundurulmalıdır.
4-    Tüpler dik veya tüp arabasında taşınmalı,yatırılarak fork-lift çatalında taşınmamalıdır.
 
ASETİLEN JENERATÖRÜ:
1-Jeneratör kazanı üzerinde basınç göstergesi bulunmalı ve çalışır durumda olmalıdır.
2-Jeneratörden gazın çıktığı ağızda, gazın içinden geçtiği, alev geri tepme su tuzağı bulunmalıdır.
3-Jeneratör kazanından alınan karpit atıkları çöp’e atılmamalı veya kanalizasyona dökülmemeli,toprakta açılacak uygun çukurlara gömülmelidir.
4-Jeneratör içerisinde gaz var iken kazanın kapağı açılmamalı,kazanın  bulunduğu bölgeye ve kapak açılırken ateşle yaklaşılmamalıdır.II.ELEKTRİK  ARK  KAYNAKLARINDA  İŞ  GÜVENLİĞİ

KAYNAK MAKİNALARINDA  ALINACAK  GÜVENLİK  ÖNLEMLERİ:

a-Makine gövde topraklama bağlantısı yapılmış olmalı.

b-Makineye enerji ileten  kablolarda ekleme ve izolasyon bozukluğu olmamalıdır.

c-Elektrot pensesine ve ucu kaynak yapılacak  parçaya bağlanan kabloların kalınlıkları, kullanılacak akım şiddetine (Amper) uygun olarak seçilmeli,üzerlerinde izolasyon bozukluğu ve eklemeler olmamalıdır.

d-İzoleli kaynak pensesi kullanılmalı,ağzı ve izolasyonu bozuk penseler kullanılmamalıdır.

e-Gemi kabinleri,kazan ve tankların iç kısımları gibi dar alanlardaki kaynak işlerinde,yalnız doğru akım üreten ve boşta çalışma gerilimi düşük, alçak gerilim cihazları kullanılmalıdır.

f-Dar yerlerde yapılan kaynak işlerinde,kaynakçının vücudunun metal kısımlara temasını önleyecek koruyucu giysi veya altlıklar kullanılmalıdır.

g-Makine boşta çalışırken,verilen molalarda veya cüruf temizlerken elektrot pensesi koltuk altına sıkıştırılmamalı,iletken olmayan bir levha  üzerine konulmalıdır.

B--KAYNAK YAPILACAK BÖLGEDE ALINACAK  GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:
      
1-Kaynak  yapılacak bölgenin (35 ft.) 11m.yakınında yanıcı gaz,yanıcı gaz yayan sıvı(benzin,solvent vb.) ve kolay tutuşucu maddeler bulunmamalıdır.
      
 2-Yanıcı maddelere yakın yerlerde kaynak yapmak zorunlu ise,önce bölge iyice havalandırılmalı,yanıcı maddelerin üzeri örtülmeli, kaynak kıvılcım ve çapaklarının  düşeceği yerler ıslatılmalı, yangın söndürme  araçları  kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır.
   
3-Kapalı alanlarda (tank,silo,menhol vb.) kaynak yapılacak ise,içeri girilmeden önce iyice havalandırılmalı,yanıcı gaz veya sıvı depolanmış ise,gaz-free işlemi yapılmalı iyice temizlendiğinden emin olunduktan sonra içeri girilmeli,kaynak yapımı süresince dışarıdan içeriye temiz hava verilmeli,bölgede en az iki kişi bulunmalı ve bunlardan birisi gözlemci olmalıdır. Kaynak işi bittikten sonra bölge soğutulmalıdır

4- Aydınlatma zorunlu ise,24 voltla çalışan seyyar lamba kullanılmalıdır.
             
5-Kapalı kaplar üzerinde kaynak yapılmadan önce,kabın kapağı açılıp kontrol edilmeli,gerekli kontroller yapılmadan kesinlikle kaynak yapılmamalıdır.
 
 6-Daha önceden içinde benzin veya başka yanıcı madde depolanmış olan,yakıt tankı,tanker vb. kaplar üzerinde kaynak  yapmak gerektiği durumlarda önce kapağı açılmalı içi  su ile doldurularak,içinde birikmiş yanıcı gaz ve buharları dışarıya çıkması sağlanmalı,yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, kaynak yapılacak bölgeye kadar içi su dolu ve kapağı açık halde kaynak  yapılmalıdır.
  
7-Kaynak yapılacak bölgede bulunabilecek yağ, boya ve benzeri kirlilikler temizlendikten sonra kaynak yapılmalıdır.Böylece niteliği bilinmeyen duman ,gaz ve buharlara maruz kalınmamış olur.


C--KİŞİLERİ KORUMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER:


1-KAYNAK IŞINLARINDAN  KORUNMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER:
 
 Gazla, Elektrik arkı ile, yapılan,  yapılan kaynak ve kesme işlemi sırasında,metalin erimesi sonucu infrared (Kızıl altı) ışın yayılmaya başlar.bu ışın çarptığı yüzeyde sıcaklık oluşturur.
     
Cam işçilerinde 10-15 yıllık maruziyet sonucunda katarakta neden olduğu tespit edilmiştir.

a-Gözlerde retina tabakasında , Hemen görüş bulanıklığı, sonra, katarakt oluşumu, Kum hissi,mercek ve korneada hasar,
kaynakçı gözlüğü kullanılmalı,
--(Oksi-gaz) gözlük camının koyuluk derecesi en az 5-6 olmalıdır.
--(Elektrik-ark) gözlük camının koyuluk derecesi kaynak için seçilen akım şiddetine (amper) göre seçilmelidir.

Önerilen değerler :
      (AMPER)                                         DIN 4647
        40-80 A                                            10
        80-175 A                                          11
       175-300 A                                         12
       300-500 A                                      13  Koyuluk derecesi seçilmelidir.
TSE EN 169 - TSE EN 170 standartlarına uygun gözlükler alınmalıdır.

b-vücudun açık kısımlarında yanıklar bununla birlikte, ciltte kahve rengi lekeler  oluşturabilir.
    Çalışma sırasında vücutta açık yer bulunmamalı. Yanmaz İş Elbisesi,eldiven, kolluk kullanılmalıdır. 
      
   c-Çevrede çalışanları korumak için kaynak yapılan bölgenin etrafı paravana ile          çevrilmelidir.


2-KAYNAK GAZLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
  
Kaynak yapılması sırasında kaynağın cinsine bağlı olarak 5000-6000 C dereceye kadar sıcaklıklar oluşur. Bu sıcaklıklar nedeni ile yapılan kaynak çeşidi,,kaynak edilen metal cinsi ile koruyucu gazların cinsine ve elektrot  cinslerine göre değişken olmak üzere kaynak esnasında çalışma ortamına çok değişik gaz, toz ve dumanlar yayılır. Bu gaz, toz, ve dumanlar  bazen ortamda bulunanları boğacak veya zehirleyecek konsantrasyonlara ulaşır.
Gaz, kullanılarak yapılan kaynak ve kesme işlemleri sırasında, , elektrot üzerindeki örtü içinde bulunan organik maddelerin yan¬ması sonucu kullanılan gazın,oksijenle yanması  ile karbondioksit ve karbon monoksit gazları ve  metalin erimesi sonucunda  metal buharları ortama yayılır.
Karbon  monoksit gazı, kimyasal boğucu bir gazdır. Ortam havasındaki %0.01 konsantrasyon belirtisizdir,%0.2 konsantrasyon   bir saatte öldürür, % 1 konsantrasyona maruziyet hemen öldürür.
Karbon dioksit gazı, basit boğucu bir gazdır. Ortam havasındaki hafif konsantrasyonları solunum sistemini uyarır. % 1-3 konsantrasyonu  etkisizdir. % 3-6 konsantrasyonu baş ağrısı, dispnea, terleme yapabilir. % 6 – 10 konsantrasyonu görme bulanıklığı, bilinç kaybı oluşturabilir. % 10 ve üzerindeki konsantrasyonlarda  yaşam sona  erer.
Ark kaynağı sırasında oluşan ozon ve azot oksitleri irritan gazlardır, solunum yollarını tahriş ederler.
     

       Bu nedenle maruziyeti önlemek  için;
Dolayısıyla oluşan bu zararlı maddelerin çalışma ortamından ve kaynakçı solumadan atılması gerekmektedir. Bunun en iyi yolu uygun havalandırma sistemleri teçhiz edilmiş kaynakhaneler oluşturmaktır. 

a-Çıkan gaz ve buharların,ortam havasına karışmadan,solunum seviyesinin altından lokal aspirasyon yöntemi ile alınarak dışarı atılmalıdır.

b-Böyle bir sistem yoksa, P3 kombine  maske kullanılmalıdır.

c-Açık alanda kaynak veya kesme işlemi yapılıyor ise, rüzgar veya hava akımı arkaya alınarak işlem yapılmalıdır. Bu yöntemle  kirli hava  teneffüs edilmeden  kişiden uzaklaşacaktır.

3-KAYNAKÇININ KULLANMASI GEREKEN  KİŞİSEL KORUYUCULAR:

a-Kolay yanmayan kumaştan yapılmış,iş elbisesi.
b-Krom emprenye edilmiş, boyuna kadar uzanan deri önlük.
c-Uzun manşetli deri eldiven.
d-Ense kısmı pelerinli baret (itfaiyecilerde olduğu gibi).
e-Kaynakçı gözlüğü veya siperi.
 f-Deri tozluk.
g-Çelik maskaratlı ayakkabı, bot.
h-Lokal havalandırmanın olmadığı yerlerde P3  kombine maske.


4-PERİYODİK  SAĞLIK  KONTROLLARI:

a-Solunum fonksiyon testi yapılmalı ve akciğer grafisi çekilmelidir.(kaynak dumanı ve gazları kaynakçı akciğeri olarak isimlendirilen meslek hastalığına neden olur.)
b-Göz muayenesi yapılmalı.
c-Genel sağlık kontrolü  yapılmalıdır.


G. Zafer YAVUZARSLAN
Makine Mühendisi

Bu haber 57446 defa okunmustur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İşkolları

MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK

MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK Bilindiği üzere madencilik, dünyada, doğası gereği en riskli iş kollarının başında gelmektedir. Bu nedenle, iş sağl...

YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR Çalışanın iş ve işlemleri üzerinde yürüttüğü güvenlik tedbirleri alınmış çalışma mahalli. Platform sabit seyyar ...

Kırklareli İş Güvenliği

İş ile ilgili akıl hastalıkları30Nisan2010

Anahtar Kelimeler

   BU AY     ANKETLER     İş Sağlığı     SON 7 GÜN     İş Güvenliği     Ölçme ve Analizler     Risk Yönetimi     İsg Sınav Soruları     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik     Yangın planı     Sorularınızı Sorun     Asansör Periyodik Kontrol Raporu Hazırla     Dökümanlar     Çevre Mevzuatları     İsg Yönetmelik     İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi     BUGÜN     TS EN ISO 14001     İş Güvenliği Resimleri     Çalışanların periyodik muayeneleri     Afet Planı     Görmezden geldim     Bilgi Ara     Çevre Eğitimleri     Gerekli Dökümanlar     İş Güvenliği Kanunu Taslağı hazır     Taşeron Eğitimleri     İletişim     Sivil Savunma     KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ     İsg eğitimleri     Mevzuatlar     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü iş kaz     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü İş Kazası     İş Kazası Bildirim Formu     SA 8000     İsg kurul görevleri     Acil eylem planı     B Sınıfı Soruları     İlk Yardım     İşletmeler için sivil savunma planı form     Gemi İnşaa Yönetmeliği     Sabotaj planı     Yararlı bilgiler     RSS     Risk Analizi Nasıl Yapılır     C Sınıfı Soruları     Çevre     Kalite Belgeleri     Kimyasallar     HACCP     OHSAS 18001     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği     KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK  SORULARI     Bilgi     İş Güvenliği Videoları     Yangın Planı Hazırlama     Ergonomi     İş Sağlığı ve İş Güvenliği     Acil Durum Eylem Planı Hazırlama     Koruyucular     A Sınıfı Soruları     İsg Yönetmeliği Hakkında Yorumlar     Sağlık     DÜN     Sivil Savunma Planı     Yönetim Sistemi     İşkolları     Tahliye planı     Özür dilerim, sizi öldürdüm!     Yangın yönergesi     Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Kazaları     İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgileri     Sitene Ekle     Ölüm     BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI     İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları     Yangın Eğitimleri     İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları     Eğitim ve Bilinçlendirme     MAKALELER     İş Güvenliği UZMANI Yönetmeliği     TS EN ISO 9001     İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatları 


RSS Kaynağı Bayilik veren firmalar

İş Güvenliği


Web Analytics

Altyapi: MyDesign